Osnovne tehni?ne karakteristike

Plo?evinasta strešna kritinal od slemena do žleba v enem kosu.

Kritina je odporna na to?o.

Strešna kritina S-Metal je izdelana iz vro?e cinkane jeklene plo?evine v razli?nih ope?nih ali trapeznih oblikah z izolacijo ali brez.

Kritine S-Metal so izdelane iz vro?e cinkane barvane jeklene plo?evine. Strešna kritina S-Metal je primerna za vse vrste ostrešij tako nova kot stara,saj ima le 5-5,5kg/m2.

Kritina S-Metal je izredno lahka, estetska, trajna in ugodna, odporna na vse vremenske razmere .V Sloveniji je z kritino S-Metal pokrito ve? kot 20.000 objektov in naša prodaja vsako leto naraš?a,kar je tudi dober pokazatelj da vse ve? ljudi zaupa v kritino S-Metal.

Kritino vam lahko izdelamo v naslednjih ope?nih oblikah: S-Metal Normal , S-Metal Klasik

ali v Trapeznih oblikah: S-Metal TR-10 , S-Metal TR-20 , S-Metal TR-40. Novost v naši proizvodnji je tudi Valovita oblika

Vse oblike strešnih kritin S- Metal vam lahko dobavimo z nanosom protikondenznega filca, na kritino S-Metal Normal ,S-Metal TR-20 in S-Metal TR-40 pa še izolacijo- Stiropor.

Strešne Kritine S-Metal vam lahko dobavimo v 3 dneh v 7 barvnih tonih. Kakovost strešne kritine S-Metal vam jam?imo tudi s certifikatom kakovosti.

Pri lastnem prevozu je lahko nakladni prostor najve? 70 cm krajši od kritine.Za to?nost dobave naro?il prejetih ustno preko telefona ne odgovarjamo.

Kritina MAT in kritina PRELAQ sta kritini višjega kakovostnega razreda in sta izdelani iz vro?e cinkane jeklene plo?evine debeline 0,55 z minimalno 275g Zn/m2.

Kritine Poliester ostali so izdelane iz vro?e cinkanih plo?evin debeline 0.5mm z nanosom cinka od 100 do 275g Zn/m2. Material Poliester je nižji cenovni razred, in na njega ne dajemo nobenih jamstev

Vse cene veljajo za koli?ine ve?je od 100m2.Embalaža v ceno ni zajeta.Lasten prevoz-Lastna embalaža.Cene veljajo franko naše skladiš?e postavljeno tovornjaku ob bok.

V nobenem primeru ne jam?imo za neprimeren transport. Evantuelne praske se reparirajo z ustrezno barvo.Kritina se ne sme rezati z rezalko-fleksom. Nad pocinkano kritino ne sme biti mo?nih pozitivnih kovin zlasti ne bakra.

Vse naše kritine so narejene po Evropskem standardu SIST EN 14782:2006 in SIST EN 14783:2006

Izjava o skladnosti - SIST EN 14783 ter SIST EN 14782