Trapez 40

Trapezna plo?evina TR-40, katere osnovna zna?ilnost je izredna nosilnost pri velikih obremenitvah, je na voljo v standardni trapezni izvedbi z dodatnimi oja?itvami v spodnjem obmo?ju plo?evine, ki ustvarjajo bolji estetski u?inek na strehi in dodatno okrepijo to obmo?je.

Pokrivna irina trapezne plo?evine TR-40 je 1000 mm, viina reber pa 40 mm, kar daje tej plo?evini izjemo irok spekter uporabnosti. Trapezna plo?evina

TR-40 je v osnovi proizvedena iz prano-barvane pocinkane plo?evine, razli?nih debelin. Po naro?ilu pa tudi iz Al-plo?evine, pocinkane in nerjave?e plo?evine.

Trapezna plo?evina TR-40 je prilagodljiva reitev, saj jo lahko namestimo na razli?ne vrste pod-konstrukcij, kot na primer beton, jeklo, les, itd. Mona je tudi uporaba na lo?no ukrivljenih strehah oz. stenah. Pritrjuje se s posebnimi vijaki z neoprensko blazinico in jaha?em v zgornjem obmo?ju profila strene kritine. Priporo?amo strokovno montao plo?evine.

Trapez

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 24 Februar 2011 19:46)