Vrste kritin

Kritina S-metal

Plo?evinasta strešna kritina je kakovosten izdelek, ki je rezultat dolgoletnega raziskovanja na podro?ju preoblikovanja plo?evine. V veliki meri je zastopana na trgu, kot najboljša izbira za vse vrste stavb, od majhnih montažnih hiš in vikend objektov, do individualnih stanovanjskih hiš in velikih stanovanjskih in poslovnih zgradb. Posebej primerna za posodabljanje objektov in naprav, kjer se je prakti?no izkazala za najboljšo rešitev.

Prilagodljivost plo?evinaste strešne kritine se odraža v razli?nih aplikacijah na skoraj vseh vrstah streh in omogo?a investitorju oz. arhitektu izbero želenega izgleda strehe  brez omejitev, ki jih poznami pri klasi?nih - tradicionalnih strešnih kritinah. Po svoji zasnovi je plo?evinasta strešna kritina oblikovno podobna tradicionalnim kritinam, hkrati pa odpravi vse pomanjkljivostidrugih vrst strešnih kritin.

Treba je poudariti tudi stabilnost in trajnost strehe pokrite z plo?evinasto strešno kritino v vseh klimatskih pogojih, kar je velika prednost pred ostalimi vrstami strešnik kritin. Izkušnje kažejo, da plo?evinasta strešna kritina brez težav prenaša tako hude zime kot tuditropsko vro?ino. Ker se plo?evinasto strešno kritino pritrjuje s posebnimi vijaki z neoprensko podložko v spodnji del ostrešja, je streha odporen proti mo?nemu vetru, zmrzali in tudi to?i.

Trapezna plo?evina S-metal, podjetja Mebi, d.o.o. je odli?en in zanesljiv proizvod tako za pokrivanje streh, kakor tudi za izvedbo fasad oz. montažnih sten. Trapezna plo?evina S-metal je široko uporabna pri gradnji industrijskih objektov, stanovanjskih in poslovnih stavb, nakupovalnih centrov, skladiš?, kmetijskih poslopij ter garaž in razli?nih pomožnih objektov.

Vse trapezne plo?evine imajo v svoji konstrukciji poseben utor, ki prepre?uje zatekanje, kar v celoti omogo?a pravilno delovanje strehe oziroma stene. Trapezna plo?evina je izdelana v obliki panelov s to?no dolžino in barvo v skladu z zahtevo kupca, tako da ni nepotrebne izgube materiala. Vse trapezne plo?evine so izdelani iz prašno-barvane pocinkane plo?evine razli?nih debelin, po naro?ilu pa tudi iz Al-plo?evine, pocinkane in nerjave?e plo?evine.

Celotna serija trapezne plo?evine ima izjemne tehni?ne lastnosti visoke zmogljivosti, ki jih podjetje Mebi, d.o.o. izkazuje z ustreznimi certifikati uporabljenih materialov.

ZadnjiÄŤ posodobljeno (Petek, 18 Marec 2011 12:49)