Slemenjaki

Slemenjaki se proizvajajo v vseh barvnih razli?icah, v katerih je dobavljiva kritina in v dveh oblikovnih variantah:
  • polkroni - sedlasti, s pokrivno dolino 1000mm,
  • ravni - prizmati?ni, s poljubno pokrivno dolino (dolo?ena je z dolino slemena)

Slemenjaki se na pod-konstrukcijo pritrjujejo skozi osnovno kritino z vijaki za pritrjevanje kritine.

Posebna izvedba slemenjakov so tako imenovani prezra?evalni slemenjaki, ki se proizvajajo po naro?ilu glede na parametre strehe.