• S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
Get Adobe Flash player
Fotovoltaika
Za?etek Fotovoltaika

Fotovoltaika

fotovoltaikaSkupaj z naim partnerskim podjetjem vam ponujamo tudi reitve s podro?ja fotovoltaike.

Kaj je fotovoltaika?

Fotonapetostni (PV) sistemi so mree celic iz materiala, ki pretvarja son?no sevanje v elektri?ni tok. Najbolj pogost material, ki se uporablja za fotonapetostne sisteme vsebuje amorfni, polikristalni ali monokristalni silicij, kadmijev telurid, in baker indijev selenid/sulfid.

Zaradi nara?anja povpraevanja po obnovljivi energiji se je proizvodnja son?nih celic v zadnjih nekaj letih mo?no pove?ala.

Proizvodnja fotonapetostne opreme raste tako hitro, da se vsaki dve leti enkrat pove?a. Povpre?no se pove?uje za 48% vsako leto od 2002 naprej in je ena izmed najhitreje razvijajo?ih se energijskih panog. Konec leta 2008 je skupna mo? vseh son?nih elektrarn na svetu dosegla 15,200 megawattov. Skoraj 90% elektrarn je omrenih. ve?inoma so postavljene na strehe objektov in travnike (solarni parki). V zadnjem ?asu se vse bolj uveljavlja integrirana (BIPV - Building Integrated Photovoltaics) gradnja, pri kateri so PV moduli integrirani v streho ali zidove objektov.[9] Najve?je son?ne elektrarne imajo nazivne mo?i 10-60 MW. V prihodnsti pa se bodo gradile tudi elektrarne do 150 MW in ve?.[vir: Wikipedia]