• S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
Get Adobe Flash player
Za?etek Kritine

Vrste kritin

Kritina S-metal

Plo?evinasta strena kritina je kakovosten izdelek, ki je rezultat dolgoletnega raziskovanja na podro?ju preoblikovanja plo?evine. V veliki meri je zastopana na trgu, kot najbolja izbira za vse vrste stavb, od majhnih montanih hi in vikend objektov, do individualnih stanovanjskih hi in velikih stanovanjskih in poslovnih zgradb. Posebej primerna za posodabljanje objektov in naprav, kjer se je prakti?no izkazala za najboljo reitev.

Prilagodljivost plo?evinaste strene kritine se odraa v razli?nih aplikacijah na skoraj vseh vrstah streh in omogo?a investitorju oz. arhitektu izbero elenega izgleda strehe brez omejitev, ki jih poznami pri klasi?nih - tradicionalnih strenih kritinah. Po svoji zasnovi je plo?evinasta strena kritina oblikovno podobna tradicionalnim kritinam, hkrati pa odpravi vse pomanjkljivostidrugih vrst strenih kritin.

Treba je poudariti tudi stabilnost in trajnost strehe pokrite z plo?evinasto streno kritino v vseh klimatskih pogojih, kar je velika prednost pred ostalimi vrstami strenik kritin. Izkunje kaejo, da plo?evinasta strena kritina brez teav prenaa tako hude zime kot tuditropsko vro?ino. Ker se plo?evinasto streno kritino pritrjuje s posebnimi vijaki z neoprensko podloko v spodnji del ostreja, je streha odporen proti mo?nemu vetru, zmrzali in tudi to?i.

Trapezna plo?evina S-metal, podjetja Mebi, d.o.o. je odli?en in zanesljiv proizvod tako za pokrivanje streh, kakor tudi za izvedbo fasad oz. montanih sten. Trapezna plo?evina S-metal je iroko uporabna pri gradnji industrijskih objektov, stanovanjskih in poslovnih stavb, nakupovalnih centrov, skladi?, kmetijskih poslopij ter gara in razli?nih pomonih objektov.

Vse trapezne plo?evine imajo v svoji konstrukciji poseben utor, ki prepre?uje zatekanje, kar v celoti omogo?a pravilno delovanje strehe oziroma stene. Trapezna plo?evina je izdelana v obliki panelov s to?no dolino in barvo v skladu z zahtevo kupca, tako da ni nepotrebne izgube materiala. Vse trapezne plo?evine so izdelani iz prano-barvane pocinkane plo?evine razli?nih debelin, po naro?ilu pa tudi iz Al-plo?evine, pocinkane in nerjave?e plo?evine.

Celotna serija trapezne plo?evine ima izjemne tehni?ne lastnosti visoke zmogljivosti, ki jih podjetje Mebi, d.o.o. izkazuje z ustreznimi certifikati uporabljenih materialov.

Zadnjič posodobljeno (Petek, 18 Marec 2011 12:49)