• S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
Get Adobe Flash player
Za?etek Karakteristike

Osnovne tehni?ne karakteristike

Plo?evinasta strena kritinal od slemena do leba v enem kosu.

Kritina je odporna na to?o.

Strena kritina S-Metal je izdelana iz vro?e cinkane jeklene plo?evine v razli?nih ope?nih ali trapeznih oblikah z izolacijo ali brez.

Kritine S-Metal so izdelane iz vro?e cinkane barvane jeklene plo?evine. Strena kritina S-Metal je primerna za vse vrste ostreij tako nova kot stara,saj ima le 5-5,5kg/m2.

Kritina S-Metal je izredno lahka, estetska, trajna in ugodna, odporna na vse vremenske razmere .V Sloveniji je z kritino S-Metal pokrito ve? kot 20.000 objektov in naa prodaja vsako leto nara?a,kar je tudi dober pokazatelj da vse ve? ljudi zaupa v kritino S-Metal.

Kritino vam lahko izdelamo v naslednjih ope?nih oblikah: S-Metal Normal , S-Metal Klasik

ali v Trapeznih oblikah: S-Metal TR-10 , S-Metal TR-20 , S-Metal TR-40. Novost v nai proizvodnji je tudi Valovita oblika

Vse oblike strenih kritin S- Metal vam lahko dobavimo z nanosom protikondenznega filca, na kritino S-Metal Normal ,S-Metal TR-20 in S-Metal TR-40 pa e izolacijo- Stiropor.

Strene Kritine S-Metal vam lahko dobavimo v 3 dneh v 7 barvnih tonih. Kakovost strene kritine S-Metal vam jam?imo tudi s certifikatom kakovosti.

Pri lastnem prevozu je lahko nakladni prostor najve? 70 cm kraji od kritine.Za to?nost dobave naro?il prejetih ustno preko telefona ne odgovarjamo.

Kritina MAT in kritina PRELAQ sta kritini vijega kakovostnega razreda in sta izdelani iz vro?e cinkane jeklene plo?evine debeline 0,55 z minimalno 275g Zn/m2.

Kritine Poliester ostali so izdelane iz vro?e cinkanih plo?evin debeline 0.5mm z nanosom cinka od 100 do 275g Zn/m2. Material Poliester je niji cenovni razred, in na njega ne dajemo nobenih jamstev

Vse cene veljajo za koli?ine ve?je od 100m2.Embalaa v ceno ni zajeta.Lasten prevoz-Lastna embalaa.Cene veljajo franko nae skladi?e postavljeno tovornjaku ob bok.

V nobenem primeru ne jam?imo za neprimeren transport. Evantuelne praske se reparirajo z ustrezno barvo.Kritina se ne sme rezati z rezalko-fleksom. Nad pocinkano kritino ne sme biti mo?nih pozitivnih kovin zlasti ne bakra.

Vse nae kritine so narejene po Evropskem standardu SIST EN 14782:2006 in SIST EN 14783:2006

Izjava o skladnosti - SIST EN 14783 ter SIST EN 14782