• S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
  • S-metal strešne kritine
Get Adobe Flash player
Začetek

Fotovoltaika

fotovoltaikaSkupaj z našim partnerskim podjetjem vam ponujamo tudi rešitve s področja fotovoltaike.

Kaj je fotovoltaika?

Fotonapetostni (PV) sistemi so mreže celic iz materiala, ki pretvarja sončno sevanje v električni tok. Najbolj pogost material, ki se uporablja za fotonapetostne sisteme vsebuje amorfni, polikristalni ali monokristalni silicij, kadmijev telurid, in baker indijev selenid/sulfid.

Zaradi naraščanja povpraševanja po obnovljivi energiji se je proizvodnja sončnih celic v zadnjih nekaj letih močno povečala.

Proizvodnja fotonapetostne opreme raste tako hitro, da se vsaki dve leti enkrat poveča. Povprečno se povečuje za 48% vsako leto od 2002 naprej in je ena izmed najhitreje razvijajočih se energijskih panog. Konec leta 2008 je skupna moč vseh sončnih elektrarn na svetu dosegla 15,200 megawattov. Skoraj 90% elektrarn je omrežnih. večinoma so postavljene na strehe objektov in travnike (solarni parki). V zadnjem času se vse bolj uveljavlja integrirana (BIPV - Building Integrated Photovoltaics) gradnja, pri kateri so PV moduli integrirani v streho ali zidove objektov.[9] Največje sončne elektrarne imajo nazivne moči 10-60 MW. V prihodnsti pa se bodo gradile tudi elektrarne do 150 MW in več.[vir: Wikipedia]